Azure

-仍然擁有的彷彿從眼前遠遁
-已經逝去的又變的栩栩如生
-To be, or not to be, that is a question.

"寧昂昂若千里之駒乎,將泛泛若水中之鳧,與波上下,偷以全吾軀乎?寧與騏驥亢軛乎,將隨駑馬之跡乎?寧與黃鵠比翼乎,將與雞鶩爭食乎?"

评论

热度(1)